Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Jaké právní formy podnikatelské činnosti (typy podniků) znáte?

 Členění podniků

- lze vysledovat mnoho hledisek (vlastnictví, velikost, činnost, právní forma, struktura nabídky, poptávky ...)

 

Členění podniků v ČR podle hlediska právní formy

1.    státní podniky

·         chybí přímý vlastnický vztah (proto dochází k plýtvání)

·         snaha vytvářet tlak na stát, aby z různých důvodů kryl případnou ztrátu z podnikání

·         určité oblasti, které nedovolují jinou formu podnikání (infrastruktura)

·         cílem není zpravidla maximalizace zisku, ale jenom úhrada provozních nákladů

2.    obchodní společnosti a družstva

a)    veřejná obchodní společnost

·         alespoň dvě osoby se dohodnou, že budou podnikat pod společným jménem

·         ručí společně a nerozdílně veškerým svým majetkem (osobní společnost)

b)    komanditní společnost

·         komanditista a komplementář

·         alespoň jeden komplementář ručí za závazky společnosti celým svým majetkem a alespoň jeden komanditista ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do OR

·         využívá se zde nedostatek kapitálu komplementáře, který poskytuje komanditista

c)     společnost s ručením omezeným

·         kapitálová spol., kdy FO či PO vytváří SRO svým vkladem při jejím vzniku

·         společníci ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu v OR

d)    akciová společnost

·         kapitálová spol.

·         jmění rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě

·         AS ručí za závazky celým svým majetkem, akcionáři však za závazky společnosti neručí

e)    družstvo

·         společenství neuzavřeného počtu osob, které bylo založeno pro společné podnikání nebo pro zajišťování potřeb svých členů

3.    Živnost

·         soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

·         podmínky stanovuje živnostenský zákon

A.    podle nutných podmínek

a)    koncesované

b)    ohlašovací

·         řemeslnné

·         vázané

·         volné

B.    podle předmětu podnikání

·         obchodní

·         výrobní

·         poskytující služby

 

Vliv právní formy na zakládání podniku - viz NOP003