Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. Jaké jsou úkoly finančního řízení podniku?

 

Finance

= makrofinance (peněžní a kapitálové trhy) + investování + podnikové finance

 

Financování

= získávání a rozdělování fondů (kapitálu)

 

Úkoly finančního řízení podniku (finančního managementu)

1. získávání kapitálu

- pro běžné a budoucí potřeby

- rozhodování o jeho struktuře

- (úvěry, akcie, obligace)

2. Alokace finančních zdrojů

- financování běžné činnosti

- financování krátkodobé a dlouhodobé činnosti

- financování nových výrobků, technologií,

- investice do pozemků ...

3. Rozdělování zisku a dividendová politika

- rozhodování o použití kapitálu - reinvestice či výplata dividend

4. Zpracování, analýza, kontrola hospodářské činnosti podniku

- rozvaha

- výsledovka

- cash - flow

 

Faktory, které je třeba brát v úvahu při fin. řízení:

a) faktor času

b) faktor rizika - * riziko vnější * riziko vnitřní

 - nutná diverzifikace rizika

 

Obecná pravidla pro finanční rozhodování

1. Preferuji větší výnos před menším

2. Preferuji menší riziko před větším

3. Preferuji peníze obdržené dnes než za určité čas. období

4. Za větší riziko požaduji větší výnos

5. Investuji, protože očekávám větší zhodnocení kapitálu, než investice do jiné akce

6. Investuji, protože chci zvětšit majetek

 

Druhy fin. rozhodnutí:

1. Taktická

- vyžadují malé pen. částky

- nemění dosavadní činnost podniku

- chybné taktické rozhodnutí podnik zpravidla neohrozí

2. Strategická

- kapitálově náročné

- změny do činnosti podniku

 

Financování

- běžné

- mimořádné

 

Možnosti financování

- vl. kapitálem

- cizím kap.

- samofinancováním

Vzorce:

 

        360

Doba obratu zásob = ------------------------------

      roční tržby / prům. zásoba

 

     pohledávky

Doba inkasa pohledávek= ---------------------------------------

 roční tržby / 360

 

Obratový cyklus peněz = DOZ + DIP - Doba odkladu plateb

Potřeba peněz= Denní potřeba x Obr. cyklus peněz